Nam châm Ferrite không thường xuyên / tùy chỉnh


ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính