Nam châm Ferrite khối / hình chữ nhật


ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính