từ hóa

Chúng tôi có thiết bị từ hóa tiên tiến và chuyên nghiệp nhất.Nhiều nam châm và linh kiện nên được sản xuất trước khi từ hóa.Chúng tôi cung cấp cho khách hàng một môi trường an toàn hơn để họ có thể từ hóa các thành phần từ tính sau khi sản xuất.Chúng tôi cung cấp dịch vụ từ hóa cho tất cả các loại và kích cỡ của vật liệu từ tính.Xin vui lòng yêu cầu cung cấp đặc biệt của bạn!


ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính