Nam châm mảng Halbach

Nam châm mảng Halbach

  • Hệ thống từ tính mảng Halbach

    Hệ thống từ tính mảng Halbach

    Mảng Halbach là một cấu trúc nam châm, là một cấu trúc lý tưởng gần đúng trong kỹ thuật.Mục tiêu là tạo ra từ trường mạnh nhất với số lượng nam châm nhỏ nhất.Năm 1979, khi Klaus Halbach, một học giả người Mỹ, tiến hành thí nghiệm gia tốc electron, ông đã tìm ra cấu trúc nam châm vĩnh cửu đặc biệt này, dần dần cải thiện cấu trúc này và cuối cùng hình thành nên cái gọi là nam châm “Halbach”.

ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính