Sứ mệnh & Giá trị

hách chiếu

NHIỆM VỤ

Chúng tôi là chuyên gia về nam châm vĩnh cửu và cụm nam châm, cung cấp các giải pháp sáng tạo và hiệu quả cho các ứng dụng từ tính công nghiệp.Chúng tôi có những nhân viên trung thực và chăm chỉ, thiết lập mối quan hệ lâu dài với những khách hàng trung thành và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm cạnh tranh và bền vững.

GIÁ TRỊ

✧ An toàn – Chúng tôi hướng văn hóa an toàn lên hàng đầu;

✧ Chân thành – Chúng tôi luôn tuân thủ quy tắc đạo đức của mình;

✧ Tôn trọng – Chúng ta tôn trọng nhân viên, khách hàng và đối thủ cạnh tranh của mình;

✧ Sáng tạo – Chúng tôi tìm kiếm và áp dụng tư duy sáng tạo vào các sản phẩm, giải pháp của mình;

✧ Niềm tin – Chúng tôi tin chắc rằng chất lượng sẽ chiến thắng thị trường và trách nhiệm tạo nên chất lượng.

CHÚNG TÔI TIN TƯỞNG

✧ Mang lại giá trị thông qua đổi mới;

✧ Mối quan hệ cởi mở và trung thực;

✧ Tốc độ tiếp cận thị trường và chúng tôi KHÔNG tin vào các phím tắt;

Nếu bạn có cùng giá trị cốt lõi, chúng tôi là đội của bạn!


ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính