Hỗ trợ kỹ thuật

Kỹ thuật ứng dụng

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ cho dự án của bạn, từ khái niệm thiết kế nam châm vĩnh cửu đến thiết kế nguyên mẫu và cuối cùng là đưa vào sản xuất.
Để đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

-Chuyên môn thiết kế nam châm vĩnh cửu
-Lựa chọn vật liệu
-Phát triển lắp ráp
-Phân tích toàn hệ thống

dự án ký hợp đồng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật theo hợp đồng khác nhau như một phần mở rộng của các nguồn lực kỹ thuật nội bộ của khách hàng.Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tùy chỉnh để đáp ứng mọi nhu cầu.
Để cung cấp cho khách hàng những giải pháp tiên tiến, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

-Phân tích phần tử hữu hạn
-Thiết kế nguyên mẫu
-Thử nghiệm và xác minh

Nghiên cứu và phát triển

Chúng tôi tích cực tham gia nghiên cứu và phát triển liên quan đến thiết kế và giải pháp nam châm vĩnh cửu.
Đối với nghiên cứu và phát triển và sản xuất, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

-Nghiên cứu hợp đồng
-Thành phần tùy chỉnh
-Phát triển vật liệu
-Phát triển ứng dụng

ảnh

ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính