Nam châm nồi NdFeB


ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính