Máy quét từ tính

Máy quét từ tính

ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính