Khác

Khác

  • Nam châm Neodymium là gì

    Nam châm Neodymium là gì

    Nam châm Neodymium (Nd-Fe-B) là một nam châm đất hiếm phổ biến bao gồm neodymium (Nd), sắt (Fe), boron (B) và các kim loại chuyển tiếp.Chúng có hiệu suất vượt trội trong các ứng dụng nhờ từ trường mạnh của chúng, là 1,4 tesla (T), một đơn vị...
    Đọc thêm

ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính