đối tác

ABB
Ford
LG
người bảo vệ
Toyota
Linde
Bosch
Garrett
nidec
Dyson
GM
Siemens
Electrolux
amazon

ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính