Ghim nam châm

Ghim nam châm

ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính