Nam châm Ferrite hình que / hình trụ


ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính