Máy nâng từ tính

Máy nâng từ tính

ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính