Chính sách & Tuyên bố

Biểu tượng PDF

Honsen Magnetics-Chính sách kinh doanh

Biểu tượng PDF

Honsen Magnetics-Chính sách môi trường

Biểu tượng PDF

Honsen Magnetics-Chính sách về Sức khỏe & An toàn

Biểu tượng PDF

Tuyên bố tuân thủ Honsen Magnetics-RoHs về nam châm NdFeB thiêu kết

Biểu tượng PDF

Tuyên bố tuân thủ Honsen Magnetics-RoHs của nam châm dòng NdFeB T thiêu kết


ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính