nam châm nhiều lớp

nam châm nhiều lớp

  • Nam châm vĩnh cửu nhiều lớp để giảm tổn thất dòng điện xoáy

    Nam châm vĩnh cửu nhiều lớp để giảm tổn thất dòng điện xoáy

    Mục đích của việc cắt toàn bộ nam châm thành nhiều mảnh và dán chúng lại với nhau là để giảm tổn thất do dòng xoáy.Chúng tôi gọi loại nam châm này là “Lamination”.Nói chung, càng nhiều mảnh thì hiệu quả giảm tổn thất xoáy càng tốt.Cán màng sẽ không làm giảm hiệu suất tổng thể của nam châm, chỉ có từ thông sẽ bị ảnh hưởng một chút.Thông thường chúng tôi kiểm soát các khe hở keo trong một độ dày nhất định bằng phương pháp đặc biệt để kiểm soát từng khe hở có cùng độ dày.

  • Nam châm vĩnh cửu được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô

    Nam châm vĩnh cửu được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô

    Có nhiều cách sử dụng khác nhau cho nam châm vĩnh cửu trong các ứng dụng ô tô, bao gồm cả hiệu quả.Ngành công nghiệp ô tô tập trung vào hai loại hiệu quả: tiết kiệm nhiên liệu và hiệu quả trên dây chuyền sản xuất.Nam châm giúp với cả hai.

ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính