Nam châm Ferrite hình móng ngựa / hình chữ U


ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính