Ngày 20 tháng 9 năm 2022 Giá nguyên liệu nam châm Neodymium

Ngày 20 tháng 9 năm 2022 Giá nguyên liệu nam châm Neodymium

 

 

Giá nguyên liệu của nam châm Neodymium

Xu hướng giá kim loại PrNd

Xu hướng giá hợp kim DyFe

Xu hướng giá kim loại Tb


Thời gian đăng: 20-09-2022

ứng dụng chính

Nhà sản xuất nam châm vĩnh cửu và cụm từ tính